+66-83-539-2491
ceotech4060@gmail.com
IMG-LOGO

Mobile forensics

UFED 4PC

โปรแกรมถอดรหัสข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ การพิสูจน์หลักฐานข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ

UFED 4PC เป็นชุดโปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสะดวกสาหรับพนักงานสืบสวนหรือหน่วยข่าวกรองที่ต้องการชุดเครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่บนพีซีหรือแล็ปท็อปที่มีอยู่
UFED 4PC ได้เพิ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่น่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถอดรหัสข้อมูลขั้นสูงได้พร้อมกับชุดแอ็พพลิเคชัน UFED Physical Analyzer และ UFED Link Analysis พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมสาหรับการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ UFED 4PC สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ บริษัท อื่นได้

การใช้งาน
ความสามารถ

Related Products